สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สำนวนไทยพาเพลิน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
   

 

 

สีซอให้ควายฟัง
ชี้โพรงให้กระรอก
งมเข็มในมหาสมุทร

 

ข้าวใหม่ปลามัน
จับเสื้อมือเปล่า
ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
ชักธงขาว
กิ้งก่าได้ทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การจัดสวนถาด
การละเล่นไทย
คำบาลี-สันสกฤต
คำเป็น-คำตาย
ประโยคความรวม
เสียงในภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/Objectives.html
ออกแบบและพัฒนาโดย นายพีระพล โพธิ์แย้ม นางสาวจิราภรณ์ ผ่อนดี