ข้าราชการบำนาญ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 IMG_2294.jpg IMG_4176.jpg    

ผ้าขาวม้าบ้านโนนชัย ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นผ้าขาวม้าที่มีเส้นใยแน่น สวยงาม เหมาะสำหรับนำมาประยุกต์เป็นเครื่องใช้
เครื่องประดับ ด้วยความรักในการทำงานฝีมือ จึงได้นำมาประกอบกับงานปักริบบิ้นและงานปักด้าย ประดิษฐ์กระเป๋าผ้าขาวม้าจำหน่ายมี
ผู้สนใจจำนวนมาก ต้องสั่งล่วงหน้าเพราะทุกขั้นตอนทำด้วยตัวเองเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพถูกใจลูกค้า
ภาพตัวอย่าง  กระเป๋า  กระเป๋าเป้  เนคไท  ถุงผ้า  กระเป๋าสะพายข้าง  


 

   
สวนแคคตัส
บ้านไม้จิ๋ว
หลังเกษียณอายุราชการ ได้ช่วยกิจการของครอบครัวพัฒนาบ้านไม้จิ๋ว เป็นร้านจำหน่ายต้นไม้ประเภท แคคตัส  บอนสี  ไม้มงคล 
เหมาะสำหรับประดับโต๊ะทำงาน อาคาร ร้านค้า ของฝาก ของขวัญที่มีคุณค่าทางจิตใจ ติดตามได้ที่เพจ แคคตัสบ้านไม้จิ๋ว 
โกสน  บอนสี  แคคตัส  ลิ้นมังกร  บีโกเนีย  คล้า  บอน  บอนไซ  เงินไหลมา  ฤาษีผสม
    
 aglaonema.jpg  

      โกสน
   

 

 

หน้าหลัก

59_07_26มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค

วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 ครูอารีได้นำผลงานการจัดสวนถาดชื้นของ
นักเรียนชุมนุมทรายสีในแก้วใส จัดแสดงในบู๊ธศูนย์เครือข่ายชุมแพในงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ ศูนย์ประชุมกาญนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการพัฒนาสื่อโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน

 โครงการพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยการส่วนร่วมครู ชุมชนและนักเรียน
4-5 สิงหาคม 2558
ศึกษาดูงาน        ฟังบรรยาย      ปฏิบัติงานกลุ่ม     

Page 4 of 6

ป้ายโฆษณา1

ผลงานครูเชี่ยวชาญ

==>งานวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย
1.คู่มือการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ  1  2
 2.รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 
 บทคัดย่อ บทที่ 1  บทที่ 2  บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บรรณานุกรม
  ภาคผนวก       ค          ฉ     
 3.เอกสารประกอบหลักสูตร จำนวน 13 เล่ม
    3.1 ความเป็นมาของการจัดสวน 
    3.2 ประเภท ชนิดและรูปแบบการจัดสวน
    3.3 พันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
    3.4 วัสดุอุปกรณ์การจัดสวน
     3.5 การเตรียมพื้นที่
     3.6 สร้างแรงบันดาลใจ
     3.7 องค์ประกอบศิลป์ในการจัดสวน 
     3.8 หลักการออกแบบจัดสวน  
    3.9 แบบฝึกการออกแบบจัดสวน
   3.10 การประเมินราคาการจัดสวน
   3.11 การจัดตกแต่งสวน 
   3.12 การเขียนโครงงาน
   3.13 การสรุปประเมินผล


online8.png บทเรียนครอสแวร์
เรื่องการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

online2.png บทเรียนเว็บเคว็ส
เรื่อง การนำเสนองานขั้นสูง
 

 บทเรียนเว็บเคว็ส
เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์

  บทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง งานกราฟิกพื้นฐาน 

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย 
(Web - based Learning)
เรื่อง การประยุกต์ใช้งานกราฟิก

 สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย 
(Web - based Learning)
เรื่อง การเปลี่ยนภาพเก่าเป็นภาพใหม่

 สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย 
(Web - based Learning)
เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บเพจ

 

 ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมทรายสีในแก้วใส
2. รายงานการใช้ชุดกิจกรรมทรายสีในแก้วใส

3. ชุดกิจกรรมทรายสีในแก้วใส จำนวน 6 เล่ม
    เล่มที่ 1 สวนในโลกใบเล็ก
    เล่มที่ 2 เรียนรู้ก่อนลงมือ
    เล่มที่ 3 ทรายสีในแก้วใส
    เล่มที่ 4 สวนสวยในแก้วใส
    เล่มที่ 5 ย่อส่วนสวนชื้น
    เล่มที่ 6 ทะเลทรายในถาดเล็ก

รายละเอียดในเว็บไซต์ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส


ครอบครัวของเรา
สุดยอดของหญิงแกร่ง  1 ธันวาคมปีนี้ แม่อายุครบ 90 ปี แม่ยังแข็งแรง   ปีนี้ลูกหลานมาร่วมเป่าเค้กน้อยเพราะสถานการณ์โควิด 2019 ได้แต่สื่อสารผ่านเทคโนโลยี ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงเป็นทั้งร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกได้พักพิงตราบนานเท่านาน

"ผู้หญิงอารมณ์ดี"

     ห้าสิบปีที่ลืมตามาดูโลก           ผ่านทุกข์โศก สุขเศร้า เคล้าหรรษา
กี่เหมันต์ วสันต์ผ่าน คิมหันต์ลา      มีมารดา คอยปกป้อง คุ้มครองภัย
แปดสิบสี่ปี ที่แม่ ต้องต่อสู้             ยืนเคียงคู่ ข้างพ่อ ไม่หวั่นไหว
อยู่เบื้องหลัง เติมพลัง กำลังใจ       เป็นร่มไทร ให้ลูกรัก ได้พักพิง
ความลำบาก ยากงาน บอกผ่านผิว  เป็นรอยริ้ว หยาบกร้าน ผ่านหลายสิ่ง
สองมือแม่ กล้าแกร่ง อย่างคนจริง  ยามลูกอิง กลับละมุน อบอุ่นใจ
มองเส้นผม พรมขาว ราวดอกฝ้าย   เปล่งประกาย แววตา ยังสดใส
ยามยิ้มแย้ม แก้มตอบ ลูกชอบใจ    โลกสดใส เมื่อแม่ยิ้ม ลูกอิ่มเอม

*** อยากเห็นรอยยิ้มนี้ ตราบนานเท่านาน***

ประพันธ์โดย ปรีชา  สุณาโท ลูกชายคนเดียวของแม่

  • การจัดสวนแก้ว_3
  • ชมงานเกษตรภาคอีสาน_8
  • ชมงานเกษตรภาคอีสาน_2
  • ชมงานเกษตรภาคอีสาน_10
  • ชมงานเกษตรภาคอีสาน_5
  • ชมงานเกษตรภาคอีสาน_3
  • การจัดสวนแก้ว_8
  • ชมงานเกษตรภาคอีสาน_4
  • ชมงานเกษตรภาคอีสาน_9
  • ชมงานเกษตรภาคอีสาน_5

ผลงานการประกวดโครงงานนักเรียน

 รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
นักเรียน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ปี 2561 จากโครงงานจัดทำ
เว็บไซต์ e-commerce ของนักเรียนระดับ
ชั้น ม.6 อ่านเพิ่มเติม

 รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
นักเรียน โครงงานผ้าทอ ดินไทยกับไอที
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2562

 

 รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
นักเรียน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงงาน
หัตถศิลป์ดินไทย สร้างรายได้สืบสานภูมิปัญญา
ปี 2560 อ่านเพิ่มเติม

ผลงานในอดีต
เข็มรางวัลคุรุสดุดี (2538) เข็มรางวัล
หนึ่งแสนครูดี (2554)
และเข็มรางวัลครูสอนดี (2553)

จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 
ปี 2537
รับรางวัลครูผู้มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์
ในการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน 
ระดับอาชีวศึกษา
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
มอบโดย นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
 
ปี 2538
รับรางวัลครูจรรยามารยาทดีเด่น รับเข็มคุรุสดุดี
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
มอบโดย นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
ปี 2552
รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรม
ระดับประเทศ
งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ประจำปี 2552
ปี 2553
รับโล่รางวัลครูดีเด่น
นำเสนอผลงานครูดีเด่น จ.สกลนคร
ปี 2553
รับรางวัลชนะเลิศการประกวดจัดสวนถาดแห้ง ประเภททีมผสม งานมหกรรม
การจัด
การศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 

ปี 2554
รับโล่รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
มอบโดยอธิบดีกรมส่งเสริมฯ
ปี 2555
รับรางวัลครูสอนดีที่ชุมชนยกย่อง 
จากนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
มอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ปี 2556
รับรางวัลการประกวดผลงาน
วิจัยระดับดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
มอบโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2556
นำเสนองานวิจัยหลักสูตรท้องถิ่น
ในงานนำเสนองานวิจัยนานาชาติ 
ปี 2558 
รับรางวัลงานนิทรรศการภาพถ่าย
สื่อศิลปะนานาชาติ EdT PHOTO
ที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานการจัดสวนถาด

DSC00584.jpg
 ชนะเลิศ งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ปี 2553
รองชนะเลิศอันดับ 2 งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับภาค ปี 2553
 รองชนะเลิศอันดับ 1  งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับภาค ปี 2554
เหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สพม.25 ปี 2554
ชนะเลิศ งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ปี 2555
รางวัลเหรียญทอง การจัดสวนแก้ว
ปี 2557
pre1.jpg IMG_5796_Small.jpg
ชนะเลิศ งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ปี 2556
ชนะเลิศ งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับภาค ปี 2556
แข่งขัน งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ปี 2556
จัดแสดงในงานนำเสนองานวิจัยนานาชาติ 
10-11 กรกฎาคม 2556
รองชนะเลิศอันดับ 2
งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับภาค
ปี 2558
รางวัลเหรียญทอง ปี 2559
4214724
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
91
1500
6614
4195431
29140
57986
4214724

Your IP: 44.197.230.180
Server Time: 2022-08-18 01:53:14
        

         

 

Joomla templates by Joomlashine