พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์

หมวด: โครงการ/กิจกรรม

ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ และตั้งปณิธานน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


 

 

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

หมวด: โครงการ/กิจกรรม

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา ที่บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนโนนหันวิทยายน ในวันที่ 27 กรกฎาคม. 2560


 

60_06_25การอบรมศึกษาดูงานโรงเรียนสอนคิด

หมวด: โครงการ/กิจกรรม

ครูอารี ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร กรรมการวิชาการ โรงเรียนโนนหันวิทยายน
อบรมศึกษาดูงานโรงเรียนสอนคิด มุ่งผลิตนักคิดอนาคต ที่โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันที่ 25-30  มิถุนายน 2560 เพื่อนำมาขยายผล
สู่ชั่นเรียนต่อไป

60_06_19มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค

หมวด: โครงการ/กิจกรรม
  

 นักเรียนห้องเรียนดินไทย นำผลงานนักเรียนไปจัดนิทรรศการและสาธิต
การปั้นดอกไม้และพวงกุญแจดินไทย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 19-21 มิถุนายน 2560

59_07_26มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค

หมวด: โครงการ/กิจกรรม
วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 ครูอารี ได้นำผลงานการจัดสวนถาดชื้นของนักเรียนชุมนุมทรายสีในแก้วใส จัดแสดงในบู๊ธศูนย์เครือข่ายชุมแพ
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


 

เนื้อหาอื่นๆ...

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดิยไทยของโครงการ SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 
     

 


 

เมนูหลัก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ลิ้งก์สำคัญ

ลิงก์สำคัญ
 Aree.info
Joomla templates by Joomlashine