ข้าราชการบำนาญ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เนื้อหา

โรงเรียนชาวนา 2

รายวิชา โรงเรียนชาวนา ง30212 ชั้น ม.6
หลักในการประกอบธุรกิจข้าว  ใบงานที่ 1 วีดิทัศน์   
   ธุรกิจข้าว      
   อาชีพเกี่ยวกับธุรกิจข้าว   วีดิทัศน์  
   แนวโน้มตลาดธุรกิจข้าว   วีดิทัศน์  
   การเพิ่มมูลค่าธุรกิจข้าว   วีดิทัศน์   
การพัฒนาโครงงานเกี่ยวกับธุรกิจข้าว      
    การเลือกหัวข้อโครงงาน ใบงาน วีดิทัศน์   
    การวางแผนโครงงาน ใบงาน  วีดิทัศน์   
    การเขียนแผนธุรกิจ ใบงาน  วีดิทัศน์   
    การดำเนินงานธุรกิจข้าว ใบงาน วีดิทัศน์   
    การวิเคราะห์ รายงาน นำเสนอโครงงาน ใบงาน วีดิทัศน์   
Joomla templates by Joomlashine