เนื้อหา

การจัดสวนแนวตั้ง

สวนแนวตั้งหรือสวนผนัง เป็นแนวคิดที่กำลังได้รับการนิยมกันมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะความแปลกใหม่ ประหยัดพื้นที่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ อีกทั้งยังประหยัดเวลาในการดูแลรักษา  ประหยัดทรัพยากรน้ำ เนื่องจากน้ำจะไหลลงมารดต้นไม้ที่อยู่ข้างล่างตลอดแนว  สิ่งจำเป็นที่ต้งใช้ในการจัดสวนแนวตั้งหรือกำแพงโล่ง ๆ สำหรับปลูกพรรณไม้ หรืออาจจะทำเป็นสวนกระถางติดตามผนังก็ได้

พรรณ์ไม้ดอกเล็ก ๆ เป็นจุดเด่นช่วยดึงดูดสายตาของสวนแนวตั้ง

สีสันสวยงามของสับปะรดสีสร้างความตื่นตาตื่นใจให้สถานที่

สวนผักแนวตั้ง ได้ทั้งความสวยงามและประโยชน์จากผักที่สามารถนำไปรับประทานได้

สวนแนวตั้งแบบ abstract สร้างสีสันและลวดลายบนพื้นผนัง

พรรณไม้ในร่มสร้างลวดลายสวยงามบนระแนงไม้

ที่มาของข้อมูล : http://www.homedec.in.th/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87/

http://www.floraville.co.th/article-detail.php?id=7

เมนูหลัก

ผลงานครู
 
 รางวัลครูผู้มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ในการผลิต
และใช้สื่อการเรียนการสอน 
ระดับอาชีวศึกษา
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2537
 
รางวัลครูจรรยามารยาทดีเด่น รับเข็มคุรุสดุดี
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2538 
ชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมระดับ
ประเทศ
งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ประจำปี 2552
รับโล่รางวัลครูดีเด่น จ.สกลนคร
ปี 2553
 
ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2553
รับโล่รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2554
รับรางวัลครูสอนดี ที่ชุมชนยกย่อง
ปี 2555 จากนายกรัฐมนตรี มอบโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยระดับดี
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2556
นำเสนองานวิจัยหลักสูตรท้องถิ่นในงาน
นำเสนองานวิจัยนานาชาติ ปี 2556
Joomla templates by Joomlashine