เนื้อหา

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

นางสาวรสรินทร์  กุดขุนทด และนายคำอ้าย  กุดขุนทด สองพ่อลูก  สร้างตำนานผลงานการจัดสวนถาดระดับประเทศ
ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 18 
รองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18
รองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 19
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น รอบคัดเลือก ครั้งที่ 18
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น รอบคัดเลือก ครั้งที่ 19
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น รอบคัดเลือก ครั้งที่ 20

  
   
 
 
 

 

นางสาวสุวรรณภา  ตู้โภค

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 21
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น รอบคัดเลือก ครั้งที่ 21
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น รอบคัดเลือก ครั้งที่ 20
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น รอบคัดเลือก ครั้งที่ 22
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2554
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2555
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2556