Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kruareei/domains/kruaree.in.th/public_html/modules/mod_xmlswf_gallery_dreamwork/mod_xmlswf_gallery_dreamwork.php on line 17

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kruareei/domains/kruaree.in.th/public_html/modules/mod_xmlswf_gallery_dreamwork/mod_xmlswf_gallery_dreamwork.php on line 52

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kruareei/domains/kruaree.in.th/public_html/modules/mod_xmlswf_gallery_dreamwork/mod_xmlswf_gallery_dreamwork.php on line 430

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kruareei/domains/kruaree.in.th/public_html/modules/mod_xmlswf_gallery_dreamwork/mod_xmlswf_gallery_dreamwork.php on line 437

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kruareei/domains/kruaree.in.th/public_html/modules/mod_xmlswf_gallery_dreamwork/mod_xmlswf_gallery_dreamwork.php on line 430

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kruareei/domains/kruaree.in.th/public_html/modules/mod_xmlswf_gallery_dreamwork/mod_xmlswf_gallery_dreamwork.php on line 437

บทนำ2


 

 

 บทนำ (INTRODUCTION)

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์

           2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ ออกมาเป็นแผนที่ความคิดได้

                        3.    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูลโครงงานคอมพิวเตอร์ในรูปแบบงานนำเสนอได้

  

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/3

 

     บทนำ   |     ภารกิจ |    กระบวนการ  |   แหล่งข้อมูล |  การประเมินผล |    สรุป 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดิยไทยของโครงการ SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 
     

 


 

ลิ้งก์สำคัญ

ลิงก์สำคัญ
 Aree.info
Joomla templates by Joomlashine