บทนำ1

 

 บทนำ (INTRODUCTION)

 

วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการเกษตรอินทรีย์

            2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปความหมายของเกษตรอินทรีย์  ความสำคัญเกษตรอินทรีย์  ลักษณะของเกษตรอินทรีย์  เส้นทางอาชีพจากเกษตรอินทรีย์ ออกมาเป็นแผนที่ความคิดได้

                             3.    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูลการเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบรายงานออนไลน์ได้

 

  

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 


 

    บทนำ   |   ภารกิจ  |   กระบวนการ  |   แหล่งข้อมูล  |   การประเมินผล  |  สรุป  

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดิยไทยของโครงการ SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 
     

 


 

เมนูหลัก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ลิ้งก์สำคัญ

ลิงก์สำคัญ
 Aree.info
Joomla templates by Joomlashine