ข้าราชการบำนาญ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บทนำ1

 

 บทนำ (INTRODUCTION)

 

วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการเกษตรอินทรีย์

            2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปความหมายของเกษตรอินทรีย์  ความสำคัญเกษตรอินทรีย์  ลักษณะของเกษตรอินทรีย์  เส้นทางอาชีพจากเกษตรอินทรีย์ ออกมาเป็นแผนที่ความคิดได้

                             3.    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูลการเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบรายงานออนไลน์ได้

 

  

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 


 

    บทนำ   |   ภารกิจ  |   กระบวนการ  |   แหล่งข้อมูล  |   การประเมินผล  |  สรุป  
Joomla templates by Joomlashine