นางสาวรสรินทร์ กุดขุนทด

นางสาวรสรินทร์  กุดขุนทด 

ปีการศึกษา ประเภทผลงาน หน่วยงานที่จัด
 2553 รางวัลชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง ประเภททีมผสม
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร) ในงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับประเทศ) ที่ศูนย์
แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดสวนถาดแห้ง
ประเภททีมผสม 
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร) 
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง รอบคัดเลือก อบจ.ขอนแก่น
2554 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดสวนถาดแห้ง 
ประเภททีมผสม 
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร) 
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง รอบคัดเลือก อบจ.ขอนแก่น
2555 ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดสวนถาดแห้ง
รอบคัดเลือก
อบจ.ขอนแก่น

 

 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดิยไทยของโครงการ SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 
     

 


 

เมนูหลัก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ลิ้งก์สำคัญ

ลิงก์สำคัญ
 Aree.info
Joomla templates by Joomlashine