ข้าราชการบำนาญ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นางสาวรสรินทร์ กุดขุนทด

นางสาวรสรินทร์  กุดขุนทด 

ปีการศึกษา ประเภทผลงาน หน่วยงานที่จัด
 2553 รางวัลชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง ประเภททีมผสม
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร) ในงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับประเทศ) ที่ศูนย์
แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดสวนถาดแห้ง
ประเภททีมผสม 
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร) 
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง รอบคัดเลือก อบจ.ขอนแก่น
2554 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดสวนถาดแห้ง 
ประเภททีมผสม 
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร) 
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง รอบคัดเลือก อบจ.ขอนแก่น
2555 ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดสวนถาดแห้ง
รอบคัดเลือก
อบจ.ขอนแก่น

 

 

ป้ายโฆษณา1

Joomla templates by Joomlashine