ข้าราชการบำนาญ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

การแข่งขันจัดสวนแก้ว 2558

วันที่ 9  ตุลาคม 2558 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนแก้ว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของ สพม.25 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

 

นางสาวกาญจนา  ฝ่ายสิงห์  นางสาวสุดารัตน์  พรสูงเนิน นางอารี  ราชสาร และ นายเจนณรงค์  ขุนประเสริฐ 

ป้ายโฆษณา1

Joomla templates by Joomlashine