การแข่งขันจัดสวนถาดระดับประเทศ.

วันที่ 14 ตุลาคม 2558  เป็นอีกวาระหนึ่งที่ครูอารีร่วมกับ นางสาวกาญจนา  ฝ่ายสิงห์ นักเรียนชั้นม. 5/3  นางลัดดา  กรวิรัตน์  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  และนายสมพงษ์  สุขประเสริฐ  รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น  ได้มีโอกาสทำหน้าที่ตัวแทนภาคตะวันออก้ฉียงเหนือ และ อบจ.ขอนแก่น เข้าแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง ประเภททีมผสม  ซึ่งการแข่งขันต้องใช้ ทักษะ ไหวพริบในการแก้ปัญหา  และเวลาอันรวดเร็ว ภายใน 1 ชั่วโมง ทั้งเขียนแบบแปลน และจัดสวนถาด ทุกคนก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  ถึงจะพลาดรางวัล แต่ผลงานก็ออกมาตรงตามที่ออกแบบ และแน่นอน เราต้องพัฒนางานของเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และที่สำคัญคือต้องชนะใจกรรมการให้ได้

จากที่เคยใช้ทรายสีขาว ปีนี้ลองเปลี่ยนไปใช้หินเกล็ดละเอียดสีน้ำตาลไล่สีเหมือนอยู่ทะเลทรายจริง มีแสงตกกระทบทำให้เกิดเงามืดตามแนวต้นไม้และภูเขา ทำให้แมมสีสวยๆ และไม้ด่างหลายต้นดูเด่นขึ้นมา  ที่น่าสนใจคือเมดูซ่าที่ปลูกแนบกับก้อนหิน ดูเป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกลึกลับน่าค้นหา ต้นไม้ฟอร์มสวย ๆ เกือบทั้งหมดได้มาจากน้องหนุ่ม ร้านวาเลนไทน์ อุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

ด้านหลังของถาดโดดเด่นด้วยคอนโดนางฟ้าหัวสี จากตลาดจตุจักร  ม้าสูงจากน้องกิตตินัฐ และยูโฟเบียจากน้องหนุ่ม ร้านวาเลนไทน์ อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

โฉมหน้าผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีม จากซ้ายไปขวา นางสาวกาญจนา  ฝ่ายสิงห์  (นักเรียน) นายสมพงษ์  สุขประเสริฐ (ผู้บริหาร อปท.) นางอารี  ราชสาร  (ครู) นางลัดดา  กรวิรัตน์ (ผู้ปกครอง) นางประนอม  ฮมแสน (ผู้ควบคุมทีม)

เมนูหลัก

ผลงานครู
 
 รางวัลครูผู้มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ในการผลิต
และใช้สื่อการเรียนการสอน 
ระดับอาชีวศึกษา
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2537
 
รางวัลครูจรรยามารยาทดีเด่น รับเข็มคุรุสดุดี
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2538 
ชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมระดับ
ประเทศ
งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ประจำปี 2552
รับโล่รางวัลครูดีเด่น จ.สกลนคร
ปี 2553
 
ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2553
รับโล่รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2554
รับรางวัลครูสอนดี ที่ชุมชนยกย่อง
ปี 2555 จากนายกรัฐมนตรี มอบโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยระดับดี
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2556
นำเสนองานวิจัยหลักสูตรท้องถิ่นในงาน
นำเสนองานวิจัยนานาชาติ ปี 2556
Joomla templates by Joomlashine