ข้าราชการบำนาญ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

52_04_04.jpg55_09_07.jpgรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 255252_07_25.jpgรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ  ปี 2552

ป้ายโฆษณา1

Joomla templates by Joomlashine