ประวัติ

นางอารี  ราชสาร

ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ภูมิลำเนา  จังหวัดขอนแก่น


 

การศึกษา

     ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านร่องแซง

     ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

     มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมแพศึกษา

     ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  วิทยาลัยครูเลย

     ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)  วิชาเอก เกษตรกรรม วิชาโท คหกรรม วิทยาลัยครูเลย

     ปริญญาตรี (ค.บ.) วิชาเอก ศิลปศึกษา  วิชาโท ประวัติศาสตร์  วิทยาลัยครูเลย

     ปริญญาโท  (ศษ.ม.)  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ลาศึกษาต่อ)

 


 

ประวัติการรับราชการ

     15  พฤษภาคม 2524  ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนโนนหันวิทยายน

     16  กรกฎาคม  2557  ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนโนนหันวิทยายน

 

 
      

 

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ    SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine