ข้าราชการบำนาญ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประวัติ

นางอารี  ราชสาร

อดีตดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ

 ปริญญาโท  (ศษ.ม.)  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 
      

 

ป้ายโฆษณา1

Joomla templates by Joomlashine