ประวัติ

นางอารี  ราชสาร

ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ภูมิลำเนา  จังหวัดขอนแก่น


 

การศึกษา

     ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านร่องแซง

     ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

     มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมแพศึกษา

     ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  วิทยาลัยครูเลย

     ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)  วิชาเอก เกษตรกรรม วิชาโท คหกรรม วิทยาลัยครูเลย

     ปริญญาตรี (ค.บ.) วิชาเอก ศิลปศึกษา  วิชาโท ประวัติศาสตร์  วิทยาลัยครูเลย

     ปริญญาโท  (ศษ.ม.)  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ลาศึกษาต่อ)

 


 

ประวัติการรับราชการ

     15  พฤษภาคม 2554  ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนโนนหันวิทยายน

     16  กรกฎาคม  2557  ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนโนนหันวิทยายน

 

 
      

 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้น
จากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ     SBMLD  
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดิน
ไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 
ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine