ใบงานที่ 6 โครงเรื่อง

ให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ 
 
    1.  การประมวลความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นว่าจะเขียนประเด็นใดบ้าง แล้วจึงนำความคิดนั้นมาเรียบเรียง
จัดลำดับ การประมวลความคิดแล้วนำมาเรียบเรียงนี้เรียกว่า..............................................................
 
    2.  ความคิด (Thought) หมายถึงอะไร ......................................................................................
..................................................................................................................................................
 
    3.  ความสำคัญของโครงเรื่องมีอะไรบ้าง ..................................................................................
..................................................................................................................................................
 
    4.  โครงเรื่องที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ......................................................................................
.................................................................................................................................................
 
    5.  ให้บอกประเภทของโครงเรื่อง ..............................................................................................
...................................................................................................................................................

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดิยไทยของโครงการ SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 
     

 


 

เมนูหลัก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ลิ้งก์สำคัญ

ลิงก์สำคัญ
 Aree.info
Joomla templates by Joomlashine