ใบงานที่ 4 คุณสมบัติการเป็นนักเขียน

ใบงานที่ 4 คุณสมบัติการเป็นนักเขียน
 
ให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ 
 
1.  คุณสมบัตินักเขียนที่ดี ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2.  ประโยชน์ของการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน คือ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3.  ยกตัวอย่างการฝึกฝนการมองลึกไปกว่าตามองเห็น ( 2 บรรทัด ) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
4. วิธีฝึกฝนการคิด ประกอบด้วย 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
5.  บอกขั้นตอนของการวางแผนเริ่มต้นการเขียน 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
6.  ยกตัวอย่างการศึกษารวบรวมข้อมูลการเขียนมา 5 แหล่ง 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
7.  ให้คิดชื่อเรื่องและการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในงานเขียน ดังนี้ 
 
ชื่อเรื่อง = ________________________________________________________________
 
เขียนเพื่อใคร = ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
ใครเป็นคนอ่าน =___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
ประโยชน์คือ =_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

 

 
8.  ความขัดแย้ง คือ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
9.  ให้เขียนถึงเรื่องแสดงให้เห็นความขัดแย้ง (3 บรรทัด) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
10.  ความสะเทือนใจ คือ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
11.  ให้เขียนถึงเรื่องแสดงให้เห็นความสะเทือนใจ (3 บรรทัด) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดิยไทยของโครงการ SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 
     

 


 

เมนูหลัก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ลิ้งก์สำคัญ

ลิงก์สำคัญ
 Aree.info
Joomla templates by Joomlashine