ใบงานที่ 1 การเขียนบท

ใบงานที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทเบื้องต้น 
 
ให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ 
 
1.  บทละคร คือ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2.  ให้บอกข้อคำนึงการเขียนบท  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
 
 
3.  หลักการเขียนบทมีอะไรบ้าง 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
4.  ให้อธิบายขั้นตอนการเขียนบท 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. ให้บอกความสำคัญของการเขียนและประโยชน์ที่ได้รับ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดิยไทยของโครงการ SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 
     

 


 

เมนูหลัก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ลิ้งก์สำคัญ

ลิงก์สำคัญ
 Aree.info
Joomla templates by Joomlashine