ข้าราชการบำนาญ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เพิ่มเติมโครงงานและนิทรรศการงานดอกไม้สด

 
รายวิชา เพิ่มเติมโครงงานและนิทรรศการงานดอกไม้สด ง30210 ม.6 
รื่อง ใบงาน วีดีทัศน์ ผลงาน  
วามรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดดอกไม้สด ใบงานที่ 1   ใบงานที่ 1
   ความหมายและความสำคัญของงานดอกไม้สด             วีดีทัศน์  
   ประเภทของการจัดดอกไม้สด      
   การเตรียมวัสดุอุปกรณ์งานดอกไม้สด    
 
   การเก็บรักษา การถนอมชิ้นงาน      
   การคำนวณต้นทุนและกำหนดราคา      
   9 ขั้นตอนการจัดดอกไม้สด      
ารออกแบบและจัดดอกไม้สด      
   การจัดช่อดอกไม้ ใบงาน วีดีทัศน์ 1 2 3 
   การจัดแจกันดอกไม้ ใบงาน  วีดีทัศน์ ผลงาน 
   การจัดกระเช้าดอกไม้ ใบงาน  วีดีทัศน์ ผลงาน 
   การจัดช่อดอกไม้เจ้าสาว ใบงาน  วีดีทัศน์ ผลงาน 
   การจัดช่อเฟอเรโร่ดอกไม้สด ใบงาน  วีดีทัศน์ ผลงาน 
   การจัดพวงหรีดดอกไม้สด ใบงาน วีดีทัศน์ ผลงาน
ครงงานนิทรรศการดอกไม้สด      
   การเลือกหัวข้อโครงงาน ใบงาน วีดีทัศน์ ผลงาน
   การวางแผนและออกแบบโครงงาน ใบงาน วีดีทัศน์ ผลงาน
   การดำเนินงานโครงงาน ใบงาน วีดิทัศน์ ผลงาน
   การจัดนิทรรศการงานดอกไม้สด ใบงาน วีดิทัศน์ ผลงาน
   การจัดทำรายงานและการนำเสนอ ใบงาน วีดีทัศน์ ผลงาน

 

ป้ายโฆษณา1

Joomla templates by Joomlashine