ข้าราชการบำนาญ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ภาพจากการประกวดสวนหย่อม

ภาพจากการประกวดสวนหย่อมที่เน้นความเป็นท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด ในงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี

ป้ายโฆษณา1

Joomla templates by Joomlashine