ภารกิจ2 

ภารกิจ ( TASK)


ภารกิจที่ 1

              ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์  จากเว็บไซต์ที่ครูแนะนำให้แล้วสรุปความหมาย ความสำคัญ และประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยอับโหลดขึ้น Blogger ของนักเรียนแต่ละคน แล้วนำ URL หน้าบล็อคโพสต์ลงบนเฟสบุ๊ค ของกลุ่มโครงงานคอมพิวเตอร์

 

 


ภารกิจที่ 2

ให้ผู้เรียนสร้างแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม PhotoShop โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

     -  โครงงานคอมพิวเตอร์  หมายถึง

     -  โครงงานคอมพิวเตอร์แบ่่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

  โดยอับโหลดขึ้น Blogger ของนักเรียนแต่ละคน แล้วนำ URL หน้าบล็อคโพสต์ลงบนเฟสบุ๊ค ของกลุ่มโครงงานคอมพิวเตอร์

 

 


 ภารกิจที่ 3

นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ คุณค่าและประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยสรุปเป็นองค์ความรู้แล้วนำองค์ความรู้ที่ได้มาจัดทำเป็นงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft office Powerpoint  เตรียมนำเสนอให้คาบเรียนต่อไป

 

 

 

 

      บทนำ   |     ภารกิจ  |    กระบวนการ  |      แหล่งข้อมูล |  การประเมินผล |    สรุป 

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ    SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine