นางอารี  ราชสาร ครู เชี่ยวชาญ 
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนโนนหันวิทยายน อบจ.ขอนแก่น
ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

 

"ผู้หญิงอารมณ์ดี"

     ห้าสิบปีที่ลืมตามาดูโลก           ผ่านทุกข์โศก สุขเศร้า เคล้าหรรษา
กี่เหมันต์ วสันต์ผ่าน คิมหันต์ลา      มีมารดา คอยปกป้อง คุ้มครองภัย
แปดสิบสี่ปี ที่แม่ ต้องต่อสู้             ยืนเคียงคู่ ข้างพ่อ ไม่หวั่นไหว
อยู่เบื้องหลัง เติมพลัง กำลังใจ       เป็นร่มไทร ให้ลูกรัก ได้พักพิง
ความลำบาก ยากงาน บอกผ่านผิว  เป็นรอยริ้ว หยาบกร้าน ผ่านหลายสิ่ง
สองมือแม่ กล้าแกร่ง อย่างคนจริง  ยามลูกอิง กลับละมุน อบอุ่นใจ
มองเส้นผม พรมขาว ราวดอกฝ้าย   เปล่งประกาย แววตา ยังสดใส
ยามยิ้มแย้ม แก้มตอบ ลูกชอบใจ    โลกสดใส เมื่อแม่ยิ้ม ลูกอิ่มเอม


*** อยากเห็นรอยยิ้มนี้ ตราบนานเท่านาน***


ประพันธ์โดย ปรีชา  สุณาโท ลูกชายคนเดียวของแม่

กิจกรรมใหม่
    
วันที่ 10-11 กันยายน 2559 จัดอบรมหลักสูตรงานประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่นและงานปั้นจากดินไทย ให้กับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยวิทยากร นางแจ่มจันทร์  หอมระหัส จากวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน และนางบุญส่ง  ภวภูตานนท์
ณ มหาสารคาม กลุ่มดอกไม้ดินญี่ปุ่นบ้านร่องแซง


           

วันที่ 7-8 กรกฎาคม  2559 กิจกรรมการอบรมค่ายทรายสีในแก้วใส ของนักเรียนชุมนุมทรายสีในแก้วใส โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โดยครูวีระพล  จันทร์ศิลา และนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครเป็นวิทยากรการอบรม


 

      

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559  กิจกรรมค่ายสวนสวยด้วยสองมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา การจัดสวน


 

บทเรียนแสวงรู้บนเครือข่าย

บทเรียนเว็บเคว็สท์เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ผู้สอนหรือผู้ออกแบบบทเรียนไม่ได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้. แก่ผู้เรียนแต่เพียงฝ่ายเดียว. แต่เป็นผู้จัดกลุ่ม เรียบเรียงและลำดับความรู้ต่างๆ ให้การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน เพื่อให้เข้าถึงความรู้นั้นอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน โดยมุ่งที่การแก้ปัญหาเป็นสำคัญ อ่านเพิ่มเติม การพัฒนาบทเรียนเว็บเคว็สท์


 
โครงงานคอมพิวเตอร์ การนำเสนองานขั้นสูง ซอฟแวร์ประยุกต์ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์Home

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค

 

      
  
 
      วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 ครูอารี ได้นำผลงานการจัดสวนถาดชื้นของนักเรียนชุมนุมทรายสีในแก้วใส
จัดแสดงในบู๊ธศูนย์เครือข่ายชุมแพในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

โครงการพัฒนาสื่อโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน

โครงการพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
โดยการส่วนร่วมครู ชุมชนและนักเรียน
4-5 สิงหาคม 2558
ศึกษาดูงาน        ฟังบรรยาย      ปฏิบัติงานกลุ่ม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อ นวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2557  ครูอารีและทีมงานวิชาการจัดอบรม
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมจำนวน 3 โปรแกรมตามความสนใจของบุคลากร
โดยมีครูคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากรการอบรม

โครงการค่ายพัฒนาทักษะการจัดสวน ประจำปี 2558

ค่ายพัฒนาทักษะการจัดสวน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 13-14
สิงหาคม 
2558 งานนี้ได้รับงบประมาณเพียงหนึ่งหมื่นบาท จึงจัดทำ
สวนขนาดเล็ก เป็น
ลักษณะของสวนมอสและเฟิร์นจำนวน 3 กลุ่มและ
สวนหย่อมกลางแจ้งขนาดเล็ก
จำนวน 1 กลุ่ม ผลงานออกมาประทับ
ใจพอสมควร นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ผลงานระดับมาก
กลุ่มที่ 1       กลุ่มที่ 2       กลุ่มที่ 3       กลุ่มที่ 4

Page 1 of 2

แหล่งเรียนรู้การจัดสวน
สวนนงนุช จ.ชลบุรี  สวนวัดบึงกุ่ม สวนหลวงราชพฤกษ์ the gardener คนรักสวน
  • การจัดสวนแก้ว_6
  • ชมงานเกษตรภาคอีสาน_5
  • ชมงานเกษตรภาคอีสาน_3
  • การจัดสวนถาด สพม.25 ปี57_3
  • การจัดสวนถาด สพม.25 ปี57_1
  • ชมงานเกษตรภาคอีสาน_3
  • ชมสวนงานเกษตรภาคอีสาน_10
  • การจัดสวนถาด สพม.25 ปี57_1
  • การจัดสวนถาด สพม.25 ปี57_6
  • การจัดสวนแก้ว_7
ผลงานนักเรียน วิชา ง30247
วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 

บทเรียนออนไลน์  เรื่อง

อาหารพื้นบ้านล้านนา 

อาหารเพื่อสุขภาพ  

นิทานพื้นบ้าน 

ประเพณีอีสานบ้านเฮา 

ขนมไทย น่ารู้ ชวนชิม  

สำนวนไทยพาเพลิน 

ท่องเที่ยวอีสานไทย

การใช้งาน Adobe Flash


   โครงงานคอมพิวเตอร์ 2558

วิถีชีวิตชุมชนบ้านโนนชัย

วิถีชีวิตชุมชนบ้านธาตุ

วิถีชีวิตชุมชนบ้านมิตรภาพ

ผลงานนักเรียน วิชา ง30248

การนำเสนองานขั้นสูง

Tour together
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว


 

 

the destiny on tours
ตอน รักถิ่นคอนสาร

 

ผลงานการจัดสวนถาด

 รองชนะเลิศอันดับ 2 งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับภาค ปี 2553
 ชนะเลิศ งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ปี 2553
 รองชนะเลิศอันดับ 1  งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับภาค ปี 2554
 ชนะเลิศ งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับภาค ปี 2556
แข่งขัน งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ปี 2556
ชนะเลิศ งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ปี 2555
ชนะเลิศ งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ปี 2556

เหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สพม.25 ปี 2554

 จัดแสดงในงานนำเสนองานวิจัยนานาชาติ 
10-11 กรกฎาคม 2556
 รองชนะเลิศอันดับ 2 งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับภาค ปี 2558
782646
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
389
921
2283
776197
16260
27577
782646

Your IP: 54.92.190.158
Server Time: 2017-04-25 09:52:13
        

         

 

Joomla templates by Joomlashine